Rozpočtárka Ľubka www.rozpoctarka.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vitajte.

S
tavebné rozpočty sú dôležitými nástrojmi dodávateľov, stavebníkov, investorov,
projektantov, súdnych znalcov, či finančných inštitúcií, na základe ktorých získajú
podrobný prehľad najmä o financovaní a riadení stavebnej výroby.

Rýchle a presné ocenenie stavebných prác vypracujem na základe projektovej
dokumentácie alebo obhliadky stavby. Pre tvorbu rozpočtov používam rozpočtársky
program Cenkros s pravidelnou aktualizáciou cien.

Od roku 2001 som pracovala pre stavebnú spoločnosť ako zamestnanec.
Od roku 2013 pracujem ako SZO.